Chipset sử dụng cáp Utech

Bộ điều khiển Cầu nối nối tiếp USB-to-PL2303 là một giải pháp chip đơn hiệu suất cao và chi phí thấp. Nó cung cấp một cách đơn giản và dễ dàng để sử dụng cầu nối / kết nối giữa Universal Serial Bus (USB) và giao diện Serial Port.

Với lợi thế của cổng USB, người dùng có khả năng sử dụng thiết bị ngoại vi với giao diện cổng nối tiếp trong một môi trường dễ sử dụng như chức năng plug and play & hot swap.

FTDI Chip cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm mô-đun, cáp và mạch tích hợp. Được thúc đẩy bởi sự phát triển chip của mình, trọng tâm sản phẩm của FTDI là kết nối USB và giao diện hiển thị, có ứng dụng rộng rãi trên tất cả các phân khúc thị trường, bao gồm; cơ sở hạ tầng công nghiệp, tiêu dùng, thiết bị ngoại vi PC, y tế, viễn thông, năng lượng, v.v.

CP2102 là bộ điều khiển Cầu nối USB-to-UART được tích hợp cao, cung cấp giải pháp đơn giản để cập nhật thiết kế RS-232 sang USB bằng cách sử dụng tối thiểu các thành phần và không gian PCB.

viTiếng Việt