Ủng hộ

Ủng hộ:

  1. Phát triển / Thiết kế sản phẩm mới / Tương thích với khách hàng với chi phí thấp hơn.
  2. Cán bộ quản lý / kỹ thuật chủ chốt đã làm việc trong ngành Cáp / lắp ráp cáp trong hơn 10 năm.
  3. Có khả năng cung cấp giải pháp tổng thể về thiết kế và đề xuất các thành phần cho khách hàng của chúng tôi.
  4. Chúng tôi đảm bảo phản hồi nhanh và thời gian quay vòng nhanh chóng.

Chính sách chất lượng:

Khách hàng là tôn chỉ của chúng tôi và Chất lượng là cuộc sống của chúng tôi, chính xác hơn là làm cho chúng tôi trở nên nổi bật hơn!
Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng chất lượng là từ khóa cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, cũng là tiền đề cốt yếu tạo nên sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc thực hiện đầy đủ ISO9001: 2000 và QC có trách nhiệm xuất sắc, thậm chí cả thiết bị hàng đầu đều quan trọng đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi mua kính hiển vi đồ họa bit cao, máy đo độ linh hoạt kỹ thuật số dọc và cả máy kiểm tra Waggle. Tất cả những điều này thực sự làm nên chính sách chất lượng của chúng tôi "Khách hàng là nguyên tắc của chúng tôi và Chất lượng là cuộc sống của chúng tôi, chính xác hơn là làm cho chúng tôi nổi bật hơn!"

Mẫu yêu cầu

viTiếng Việt