Cáp XLR

UTECH 2XLR-2RCA 2 cáp nam XLR kép cho 2 cáp nam RCA kép

UT-2XLRF-2RCA-1 UT-2XLRM-2RCA-1 UT-2XLRF-2RCA-2

UTECH 3.5-XLR-P PVC 3.5 mm TRS stereo giắc cắm mini sang cáp âm thanh XLR

UT-3.5-XLRF-P1 UT-3.5-XLRF-P2-1 UT-3.5-XLRF-P2-2 UT-3.5-XLRF-P2-3

UTECH 3.5-XLR-W dệt bện Giắc cắm mini âm thanh nổi TRS 3,5 mm với cáp âm thanh XLR

UT-3.5-XLRF-W1-1 UT-3.5-XLRF-W1-2 UT-3.5-XLRM-W1 UT-3.5-XLRF-W2

UTECH XLR-2XLR PVC 3 chân XLR nam nữ sang cáp chia đôi XLR nam 3 chân kép

UT-XLRF-2XLRM-1-1 UT-XLRF-2XLRM-1-2 UT-XLRM-2XLRF-1-1 UT-XLRM-2XLRF-1-2 UT-XLRF-2XLRF-2 UT-XLRF-2XLRM-2 UT-XLRM-2XLRF-2 UT-XLRM-2XLRM-2

Cáp UTECH XLR-MXLR XLR nam nữ đến mini XLR nam nữ

UT-XLRF-MXLRF UT-XLRF-MXLRM UT-XLRM-MXLRF

UTECH XLR-P PVC 3 chân XLR cáp đực đến 3 chân XLR cái

UT-XLR-P1-1 UT-XLR-P1-2 UT-XLR-P1-3 UT-XLR-P2-1 UT-XLR-P2-2 UT-XLR-P2-3 UT-XLR-P2-4 UT -XLR-P3 UT-XLR-P4 UT-XLR-P5 UT-XLR-P6 UT-XLR-P7 UT-XLR-P8-1 UT-XLR-P8-2 UT-XLR-P9-1 UT-XLR-P9 -2 UT-XLR-P10-1 UT-XLR-P10-2

Cáp nam UTECH XLR-RCA XLR nam đến RCA nam

UT-XLRF-RCA-1 UT-XLRM-RCA-1 UT-XLRF-RCA-2

UTECH XLR-RJ45 Cáp mở rộng 3 chân XLR nam đến RJ45 nữ

UT-XLRF-RJ45-1 UT-XLRM-RJ45-1 UT-XLRF-RJ45-2 UT-XLRM-RJ45-2

Cuộn dây lò xo UTECH XLR-S Cáp 3 chân XLR đực đến 3 chân XLR cái

UT-XLR-S1-1 UT-XLR-S1-2 UT-XLR-S2 UT-XLR-S3 UT-XLR-S4 UT-XLR-S5 UT-XLR-S6 UT-XLR-S7

UTECH XLR-W dệt bện 3 chân XLR nam đến 3 chân XLR nữ

UT-XLR-W1-1 UT-XLR-W1-2 UT-XLR-W1-3 UT-XLR-W1-4 UT-XLR-W2 UT-XLR-W3 UT-XLR-W4 UT-XLR-W5

UTECH XLR5-2XLR3 PVC 5 chân XLR nam nữ sang cáp chia đôi XLR nam 3 chân kép

UT-XLR5F-2XLR3F UT-XLR5F-2XLR3M UT-XLR5M-2XLR3F UT-XLR5M-2XLR3M


viTiếng Việt